Kuşadası Haberleri

TEVFİK ATA TEKİN (TÜFAD AYDIN BAŞKANI)

 

İyi ürün yetiştirmek için ürüne yatırım yapılmaz.

 

Ürünün yetişmesini sağlayacak faktörlerin tümüne yatırım yapılır.

 

Örneğin iyi buğday, iyi sebze, iyi meyve yetiştirmek ve üretmek için önce uygun tarım arazisine sonra o arazinin kendine (tarlaya) yatırım yapılır.

 

Sonra o tarlanın uygun hale getirilmesine yatırım yapılır. Daha sonra ürünün yetişmesi için gereken diğer tüm faktörlere makine, işçilik, gübreleme, zirai mücadeleye vb. yatırım yapılır.

 

Dahası var.


Ürünün risklere karşı zarar görmemesi için korunup kollanmasına yatırım yapılır.

 

Ve sonunda ürünün değerlendirmesine, pazar ulaşımına ve sunumuna yatırım yapılır.

 

İşte bunların hepsinin toplamı ürüne yatırım yapmak demektir.

 

Ama... "Yoooo bunlara hiç gerek yok, hazır ürünümüzü alalım, keyfimize bakalım" demek de bir tür çözümdür.

 

Lakin bunun için korkunç gelir kaynaklarınızın veya bitmeyecek mirasınızın olması gerekir.


Aksi halde önce borçlanır sonra batarsınız.

 

Eğitimde çocuklara yatırım yapılmaz.


Eğitim ürünü üretmeye yatırım yapılır.


Eğitim ürünü "gelişim", eğitim ürünü üretmek ise geliştirmek demektir.

 

Eğitimde gelişime ve geliştirmeye yatırım yapılır.

 

Gelişime ve geliştirmeye yatırım yapmak demek müfredata, okula, alanlara, araçlara, gereçlere, öğretmenlere, yatırım yapmak demektir.


Somutlarsak önce antrenörlere, alanlara, tesislere ve sisteme yatırım yapmadan ve bu yatırımı tüm topluma ulaşılabilir kılmadan futbolcu / ürün yetiştiremezsiniz.

 

Yetişse dahi devam ettiremezsiniz.


Uluslararası düzeyde rekabet edecek düzeylere taşıyamazsınız.

Görüntülenme Sayısı: 1267

TEVFİK ATA TEKİN (TÜFAD AYDIN BAŞKANI) Yazarın Diğer Yazıları